Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử “70 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (04/9/1954 – 04/9/2024)”

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử
“70 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (04/9/1954 – 04/9/2024)”
 
   

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 24/4/2023 của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của huyện về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn huyện Thăng Bình trong 03 năm (2023 – 2025); Nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được, Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử “70 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (04/9/1954 – 04/9/2024)” với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và Nhân dân toàn huyện có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về 70 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được (04/9/1954 – 04/9/2024); qua đó giáo dục cho thế hệ hôm nay biết tri ân, tiếp nối và phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước.
- Công tác tuyên truyền về Cuộc thi cần được tiến hành trước, trong và sau khi kết thúc Cuộc thi với nhiều hình thức. Chú trọng đăng tải, thông báo công khai trên các kênh thông tin của huyện, huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu niên và các tầng lớp Nhân dân.
- Việc phát động và tổ chức Cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG CUỘC THI
1. Nội dung Cuộc thi: Tìm hiểu “70 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được”.
2. Đối tượng Cuộc thi:
Là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn huyện Thăng Bình.
* Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Bộ phận ra đề và đáp án Cuộc thi, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến, cán bộ tham gia tổ chức Cuộc thi không được tham gia dự thi.
 
III. HÌNH THỨC
          1. Cách thức đăng ký Cuộc thi
          - Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến Cuộc thi trên Cổng thông tin điện
tử của huyện Thăng Bình (địa chỉ: thangbinh.quangnam.gov.vn), Trang thông
tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình (địa chỉ:
tuoitrethangbinh.vn). Kích vào banner Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được”  để tham gia Cuộc thi.

          - Để được tham gia Cuộc thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin tại website của Cuộc thi. Thông tin thí sinh đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải.
          - Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh khi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.
          2. Cách thức thi
          - Thí sinh tham gia thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có sẵn. Số lượng câu hỏi trong 01 đợt thi trực tuyến là 15 câu hỏi trắc nghiệm.
          3. Cách tính điểm
          - Thí sinh đạt giải là thí sinh có số câu trả lời đúng theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định của Thể lệ. 
          - Trường hợp nhiều thí sinh dự thi có số lượng câu trắc nghiệm trả lời đúng bằng nhau sẽ chọn thí sinh đạt giải theo nguyên tắc như sau:
          + Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất trong thời gian ngắn nhất theo thứ tự từ cao xuống thấp.
+ Trường hợp có nhiều thí sinh trả lời đúng câu hỏi và có thời gian trả lời bằng nhau thì thí sinh đạt giải là thí sinh hoàn thành bài dự thi trước.
          IV. THỜI GIAN THI
            Cuộc thi sẽ diễn ra trong tháng 7 năm 2024 (thời gian cụ thể từng đợt thi sẽ có thông báo sau).
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: Gồm Giấy khen và tiền thưởng kèm theo.
Giải cá nhân:
+ 01 Giải Nhất:
+ 02 Giải Nhì:
+ 05 Giải Ba:
+ 10 Giải Khuyến khích:
* Giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải tập thể đối với những đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất (ưu tiên xét chọn các đơn vị tham gia tốt, có cá nhân đạt giải từ cao xuống thấp).
+ 01 Giải Nhất:
+ 01 Giải Nhì:
+ 02 Giải Ba:
+ 03 Giải Khuyến khích:
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đề nghị Huyện đoàn:
- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Ra đề thi, tham mưu chấm chọn các bài thi đạt giải và tổng kết, trao thưởng đúng theo kế hoạch đề ra;
- Phát động Cuộc thi rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và trong các tầng lớp Nhân dân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động và tham gia Cuộc thi đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
- Chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông của đoàn như facebook, fanpage, truyền thanh, website… để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện hiểu ý nghĩa của Cuộc thi, tham gia hưởng ứng tích cực.
-  Xây dựng câu hỏi và đáp án thi, thể lệ Cuộc thi, phối hợp với các cơ quan liên quan đưa toàn bộ nội dung Cuộc thi lên Cổng thông tin điện tử của huyện, Trang thông tin điện tử Huyện ủy, Trang thông tin điện tử Tuổi trẻ Thăng Bình và các kênh thông tin đại chúng.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán, tham mưu, đề xuất UBND bố trí kinh phí để triển khai thực hiện.
2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy:
- Cử cán bộ tham gia vào Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Ra đề thi;
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn thẩm định bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:
- Phối hợp với BTV Huyện đoàn triển khai Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử huyện; Phối hợp thẩm định bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi;
- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức và thư ký Cuộc thi.
- Đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức Cuộc thi thông suốt, ổn
định, an toàn, an ninh thông tin và các vấn đề khác liên quan đến kỹ thuật công
nghệ thông tin tổ chức Cuộc thi.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
- Cử cán bộ tham gia vào Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Ra đề thi.
- Phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi.
- Triển khai kế hoạch, tuyên truyền, phát động Cuộc thi sâu rộng trong ngành giáo dục và học sinh thông qua các kênh thông tin, kênh điều hành; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục tham gia Cuộc thi đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện:
Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi, thực hiện các tin, bài,  phóng sự và thực hiện truyền hình, truyền thanh về tổng kết Cuộc thi theo kế hoạch của Ban Tổ chức Cuộc thi.
6. Các Trường THPT:
Triển khai kế hoạch, tuyên truyền, phát động Cuộc thi sâu rộng trong giáo viên và học sinh của trường thông qua các kênh thông tin, kênh điều hành.
7. Phòng Nội vụ huyện:
- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong Cuộc thi.
8. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:
- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức Cuộc thi.
9. Đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn, BCĐ Hoạt động hè các xã, thị trấn:
- Phổ biến, vận động công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn huyện Thăng Bình tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Cuộc đấu tranh Hà Lam - Chợ Được” đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây